STOWARZYSZENIE WIELOKIERUNKOWEJ POMOCY REMEDIUM w MRĄGOWIE
NR KRS 0000269337

Poradniki

Prawa pacjenta z zaburzeniami psychicznymi

Przestrzeganie praw pacjenta z zaburzeniami psychicznymi powoli staje się standardem zarówno w placówkach leczniczych i opiekuńczych, jak też w społecznym postrzeganiu osób chorych i ich rodzin…

Znowelizowana ustawa o OPP

Udostępniamy znowelizowaną kolejny raz ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Opublikowana wraz z obwieszczeniem Marszałka Sejmu…

Jak zostać wolontariuszem

Jeżeli Twoja organizacja potrzebuje współpracowników a nie ma warunków do zatrudniania, możecie skorzystać z pomocy WOLONTARIUSZY. O tym, jak zostać wolontariuszem…

Prawa i obowiązki wolontariusza

W polskim prawodawstwie ujęte są zarówno zasady podejmowania pracy przez wolontariuszy, jak też zadania organizacji korzystających z wolontariatu…