Strona Główna

Przede wszystkim Pomagamy Lokalnie!

Nasza działalność to pomoc osobom chorym i niepełnosprawnym oraz ich rodzinom, ofiarom przemocy i uzależnień. Prowadzimy zajęcia edukacyjno-terapeutyczne i profilaktyczne dla rodziców, dzieci i młodzieży oraz grup wsparcia funkcjonujących w obszarze pomocy społecznej. Cel organizacji to utworzenie placówki diagnostyczno-terapeutycznej dla dzieci autystycznych oraz hostelu dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Realizujemy nieodpłatne poradnictwo specjalistyczne.

Organizacje takie, jak Stowarzyszenie Remedium,prowadzą działalność głównie dzięki ofiarności społecznej. Formami ofiarności są m.in. przekazywanie 1% podatku oraz darowizny, które można odliczyć od rocznego dochodu. O darowiznach odliczanych w PIT przeczytaj tutaj.  

BANK I NUMER KONTA DO WPŁAT DAROWIZN GOTÓWKOWYCH 

Alior Bank 62 2490 0005 0000 4530 4751 7520

 

Podopieczni Stowarzyszenia REMEDIUM - na ich rzecz przekazujemy 1% podatku oraz darowizny wpłacane na rachunek bankowy Stowarzyszenia.


ŚRODKI UZYSKANE Z WPŁAT 1% PODATKU

NR KRS do wpisania w PIT: 0000269337

Jako jedyna organizacja w powiecie mrągowskim pracujemy na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. Prosimy o przekazanie 1% naszej organizacji - POMAGAMY LOKALNIE !

NA CO PRZEZNACZAMY ŚRODKI UZYSKANE Z WPŁAT 1% PODATKU?

1. Na realizację programów terapeutycznych, edukacyjnych i profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców; prowadzenie terapii krótkoterminowej oraz grup wsparcia dla ofiar przemocy, osób uzależnionych, osób współuzależnionych, rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi, organizację bezpłatnego systemu poradnictwa specjalistycznego tj. prawnego i psychologicznego; organizację wypoczynku letniego dla dzieci z wiejskich miejscowości; organizację czasu wolnego oraz imprez rekreacyjno-sportowych dla osób z zaburzeniami psychicznymi; organizację zajęć i różnorodnych form spędzania czasu wolnego dla seniorów. Od trzech lat prowadzimy Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.

2. Celem dalekosiężnym naszej Organizacji jest utworzenie placówki diagnostyczno-terapeutycznej dla dzieci z zaburzeniami o podłożu autyzmu oraz hostelu dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi. Ponadto kontynuujemy prowadzenie lokalnego systemu poradnictwa specjalistycznego oraz wsparcia psychokorekcyjnego rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej.

Opinie o naszych działaniach można wyrazić na stronie:
Polecamy sobie REMEDIUM

 

Dodatkowe informacje