Strona Główna

Przedświąteczna akcja charytatywna

Kochani Dobroczyńcy, kolejny raz liczymy na Wasze wsparcie i przedświąteczną pomoc osobom potrzebującym. Jest w naszym środowisku lokalnym rodzina wielodzietna w trudnej sytuacji materialnej, a w ostatnim czasie dotknęła ją również śmierć mamy po długotrwałej chorobie.

W rodzinie wychowują się następujące dzieci: chłopiec 1 miesiąc życia, dziewczynka 3 lata, chłopiec 8 lat, dziewczynka 14 lat i chłopiec 16 lat oraz dwoje dzieci pełnoletnich.

Potrzeby rodziny:Marzeniem rodziny są nowe ubrania i buty, które wybrałyby sobie na zakupach z asystentem rodziny
z MOPS-u. Zbiórka na ten cel odbędzie się w dniach 12- 18 grudnia w formie kwesty do puszek

Nowe zabawki (zbiórka artykułów do 18 grudnia)

Zbiórka ta jest zarejestrowana na portalu zbiórek publicznych MSWiA pod numerem 2018/5507/OR       www.zbiorki.gov.pl

Koordynator akcji : Edyta Dębkowska   505 686 977            


 

RODO w Remedium

Stowarzyszenie Wielokierunkowej Pomocy Remedium jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit, której celem jest pomoc osobom chorym, niepełnosprawnym, potrzebującym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Realizując nasze działania zbieramy i przetwarzamy dane osobowe naszych klientów, darczyńców, współpracowników, wolontariuszy w celu skutecznej realizacji naszej misji.

Tu możesz zapoznać się z przepisami, które aktualnie obowiązują, tak aby mieć pełną wiedzę i poczucie bezpieczeństwa we współpracy ze Stowarzyszeniem.

 


  Przede wszystkim Pomagamy Lokalnie!

Nasza działalność to pomoc osobom chorym i niepełnosprawnym oraz ich rodzinom, ofiarom przemocy i uzależnień. Prowadzimy zajęcia edukacyjno-terapeutyczne i profilaktyczne dla rodziców, dzieci i młodzieży oraz grup wsparcia funkcjonujących w obszarze pomocy społecznej. Cel organizacji to utworzenie placówki diagnostyczno-terapeutycznej dla dzieci autystycznych oraz hostelu dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Realizujemy nieodpłatne poradnictwo specjalistyczne. Jako jedyna organizacja w powiecie mrągowskim pracujemy na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.

BANK I NUMER KONTA DO WPŁAT DAROWIZN GOTÓWKOWYCH      Alior Bank 62 2490 0005 0000 4530 4751 7520

Organizacje takie, jak Stowarzyszenie Remedium, prowadzą działalność głównie dzięki ofiarności społecznej. Formami ofiarności są m.in. przekazywanie 1% podatku oraz darowizny, które można odliczyć od rocznego dochodu. O darowiznach odliczanych w PIT przeczytaj tutaj. 

 

Podopieczni Stowarzyszenia REMEDIUM - na ich rzecz przekazujemy 1% podatku oraz darowizny wpłacane na rachunek bankowy Stowarzyszenia.     NR KRS do wpisania w PIT: 0000269337

Osoby, których wizytówki zamieszczone są w zakładce "Dla kogo1% ?" wyraziły zgodę na ich publikację.


NA CO PRZEZNACZAMY ŚRODKI UZYSKANE Z WPŁAT 1% PODATKU?

1. Na realizację programów terapeutycznych, edukacyjnych i profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców; prowadzenie terapii krótkoterminowej oraz grup wsparcia dla ofiar przemocy, osób uzależnionych, osób współuzależnionych, rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi, organizację bezpłatnego systemu poradnictwa specjalistycznego tj. prawnego i psychologicznego; organizację wypoczynku letniego dla dzieci z wiejskich miejscowości; organizację czasu wolnego oraz imprez rekreacyjno-sportowych dla osób z zaburzeniami psychicznymi; organizację zajęć i różnorodnych form spędzania czasu wolnego dla seniorów. Od czterech lat prowadzimy Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.

2. Celem dalekosiężnym naszej Organizacji jest utworzenie placówki diagnostyczno-terapeutycznej dla dzieci z zaburzeniami o podłożu autyzmu oraz hostelu dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi. Ponadto kontynuujemy prowadzenie lokalnego systemu poradnictwa specjalistycznego oraz wsparcia psychokorekcyjnego rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej.

Opinie o naszych działaniach można wyrazić na stronie:
Polecamy sobie REMEDIUM

 

Dodatkowe informacje