STOWARZYSZENIE WIELOKIERUNKOWEJ POMOCY REMEDIUM w MRĄGOWIE
NR KRS 0000269337

Prawa pacjenta z zaburzeniami psychicznymi

Przestrzeganie praw  pacjenta z zaburzeniami psychicznymi powoli staje się standardem  zarówno w placówkach leczniczych i opiekuńczych, jak też w społecznym postrzeganiu osób chorych i ich rodzin. Zapewne przyczynił się do tego Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego opracowany przez Ministerstwo Zdrowia w roku 2010. O NPOZD oraz pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi możesz przeczytać na stronie Ministerstwa Zdrowia. Gmina Miasto Mrągowo w działaniach skierowanych do osób potrzebujących wdraża działania postulowane w Gminnym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego, opracowywanym m.in. przez Stowarzyszenie Remedium.