Znowelizowana ustawa o OPP

Udostępniamy znowelizowaną kolejny raz ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Opublikowana wraz z obwieszczeniem Marszałka Sejmu ustawa prezentuje stan prawny na dzień 26 lutego 2016r.

Zasady działania stowarzyszeń reguluje ustawa prawo o stowarzyszeniach -  tu  stan na 29 lutego 2016r.

Dodatkowe informacje