Prawa i obowiązki wolontariusza

W polskim prawodawstwie ujęte są zarówno zasady podejmowania pracy przez wolontariuszy, jak też zadania organizacji korzystających z wolontariatu. Kompendium wiedzy o prawach i obowiązkach wolontariusza przeczytasz tutaj. Więcej informacji znajdziesz w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Dodatkowe informacje