Prawa pacjenta z zaburzeniami psychicznymi

Przestrzeganie praw  pacjenta z zaburzeniami psychicznymi powoli staje się standardem  zarówno w placówkach leczniczych i opiekuńczych, jak też w społecznym postrzeganiu osób chorych i ich rodzin. Zapewne przyczynił się do tego Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego opracowany przez Ministerstwo Zdrowia w roku 2010. O NPOZD oraz pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi możesz przeczytać na stronie Ministerstwa Zdrowia. Gmina Miasto Mrągowo w działaniach skierowanych do osób potrzebujących wdraża działania postulowane w Gminnym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego, opracowywanym m.in. przez Stowarzyszenie Remedium.

 

Prawa i obowiązki wolontariusza

W polskim prawodawstwie ujęte są zarówno zasady podejmowania pracy przez wolontariuszy, jak też zadania organizacji korzystających z wolontariatu. Kompendium wiedzy o prawach i obowiązkach wolontariusza przeczytasz tutaj. Więcej informacji znajdziesz w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Znowelizowana ustawa o OPP

Udostępniamy znowelizowaną kolejny raz ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Opublikowana wraz z obwieszczeniem Marszałka Sejmu ustawa prezentuje stan prawny na dzień 26 lutego 2016r.

Zasady działania stowarzyszeń reguluje ustawa prawo o stowarzyszeniach -  tu  stan na 29 lutego 2016r.

Jak zostać wolontariuszem

Jeżeli Twoja organizacja potrzebuje współpracowników a nie ma warunków do zatrudniania, możecie skorzystać z pomocy WOLONTARIUSZY. O tym, jak zostać wolontariuszem przeczytaj tutaj. Aktualne i pożyteczne informacje najdziesz też w Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu.

Porozmawiajmy o zdrowiu psychicznym

Broszura opracowana na potrzeby realizacji zadania "Poznać, zrozumieć... warsztaty edukacyjno-informacyjne o zdrowiu psychicznym.

Dodatkowe informacje