Władze Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia "Remedium"

  • prezes Bożena Anacka - Olszewska tel.kom. 531 278 298
  • wiceprezes Jolanta Puszko
  • skarbnik Monika Oleszkiewicz-Adamska
  • sekretarz Marianna Wilk

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia "Remedium"

  • przewodnicząca Anna Romańczyk
  • członkowie: Marzenna Talkowska, Stanisław Wiśniewski

W sprawach bardzo pilnych tel.grzecznościowy w Środowiskowym Domu Samopomocy 89 741 22 12

 Administrator strony internetowej:

  • Łukasz Sobociński

 

Dodatkowe informacje