Zbiórka pięniędzy dla pogorzelców z Mrągowa

 

Stowarzyszenie Wielokierunkowej Pomocy „Remedium” z siedzibą w Mrągowie przy ulicy Kościelnej 2, na podstawie zezwolenia Burmistrza Miasta Mrągowo- Decyzja Nr 4/2014 z dn. 18.04.2014 r. informuje, że podczas
I Charytatywnego Maratonu Zumba Fitness, która odbyła się w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Kopernika 2c
w Mrągowie,
zgromadzono środki finansowe w kwocie 2141,92 zł.(dwa tysiące sto czterdzieści jeden złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze). Celem zbiórki było zebranie środków finansowych przeznaczonych na pomoc rodzinie pogorzelców z Bożego. Organizatorem akcji było Stowarzyszenie Remedium we współpracy z Panią Alicją  Jakubiak – instruktorką Zumby Fitness z Mrągowa. W I Charytatywnym Maratonie Zumby Fitness w Mrągowie wzięło udział około 60 osób.

 Sprawozdanie.pdf

Dodatkowe informacje