2006

Władze Stowarzyszenia stanowili: Zarząd w osobach: Bożena Anacka-Olszewska prezes, Jolanta Puszko wiceprezes, Iwona Jończyk skarbnik, Monika Kamińska sekretarz, Dominika Krasowska członek; Komisja Rewizyjna w składzie Bożena Niedźwiedzka – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Marzenna Talkowska – zastępca przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, Wiesław Rydzyński– członek Komisji Rewizyjnej; Sąd Koleżeński - Ewa Białczak – przewodnicząca, Arkadiusz Dobrenko oraz Irena Kamińska – członkowie.
Rejestracji organizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym VIII Wydz. Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie, dokonano 19 grudnia 2006r. Następnie władze Stowarzyszenia wystąpiły do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kętrzynie o nadanie numeru NIP a do Urzędu Statystycznego w Olsztynie o nadanie numeru Regon.

 

Dodatkowe informacje