Warsztaty o zdrowiu psychicznym

 

W okresie maj - grudzień 2012w ramach realizacji zadania Edukacja i promocja zdrowia publicznego: zwiększenie skuteczności edukacji i promocji zdrowia psychicznego, w mrągowskich szkołach odbędą się zajęcia pt.  „Poznać, zrozumieć…- warsztaty edukacyjno-informacyjne o zdrowiu psychicznym”; adresatami warsztatów będą uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych, Zespołu Szkół nr 2 oraz
Gimnazjum nr 1 przy OSiW OHP.

Celem warsztatów będzie przybliżenie młodzieży problematyki codziennego funkcjonowania  osób
z zaburzeniami psychicznymi, prezentacja form i placówek pomocy instytucjonalnej oraz nieprofesjonalnej  a także edukacja w zakresie dbałości o własne zdrowie psychiczne.

Wsparcie merytoryczne zajęć stanowi opracowana przez członków Stowarzyszenia Remedium, broszura
pt. Porozmawiajmy o zdrowiu psychicznym, do pobrania też w zakładce "Poradniki".

Projekt w 2012r. otrzymał dofinansowanie z Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Dodatkowe informacje