2010

W roku 2010r. nastąpiły kolejne zmiany osobowe wśród członków Stowarzyszenia. 
Z członkowstwa zrezygnowała pani Danuta Skopnik. Organizacja liczy więc 22 członków zwyczajnych. 
W okresie szkolnych ferii zimowych tj. 14 lutego 2010r. we współpracy z Kołem Pedagogów Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie, zorganizowany został kulig dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjnych prowadzonych przez Stowarzyszenie w społeczności parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Mrągowie.

Czytaj więcej: 2010

2009

W roku 2009 do Stowarzyszenia przystąpili następni członkowie zwyczajni: 
Anna Romańczyk, Agnieszka Cała, Monika Oleszkiewicz Adamska. Rezygnację 
z członkowstwa złożyły Ewa Białczak, Danuta Szczerba. Ponieważ pani Ewa Białczak pełniła funkcję przewodniczącej Sądu Koleżeńskiego, w listopadzie przeprowadzono wybory uzupełniające. W wyniku tych wyborów przewodniczącą Sądu Koleżeńskiego została 
pani Jolanta Krasowska. W roku 2009 zmieniła się osoba aktualizująca stronę internetową Stowarzyszenia. Aktualnym wolontariuszem w tym zakresie jest pani Sabina Kremska.

Czytaj więcej: 2009

2008

Rok 2008 przyniósł wiele zmian w funkcjonowaniu Stowarzyszenia. W lutym VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Olsztynie przyznał Stowarzyszeniu status Organizacji Pożytku Publicznego. Członkami Stowarzyszenia zostały nowe osoby – 
panie Jolanta Krasowska oraz Marianna Wilk. Liczba członków organizacji wzrosła do 22. 
W marcu 2008r. zmienił się skład Zarządu, gdyż skarbnik Iwona Jończyk zrezygnowała 
ze swojej funkcji.

Czytaj więcej: 2008

2007

W styczniu roku 2007 Stowarzyszenie otworzyło rachunek bankowy w Banku Millennium. Do współpracy pozyskano wolontariuszy – pana Jarosława Puszko, który utworzył oraz aktualizował stronę internetową Stowarzyszenia oraz panią Teresę Wiatrow, która założyła i prowadziła księgowość naszej organizacji. Nowym członkiem zwyczajnym został pani Anna Plona. Informacje o organizacji upubliczniono w portalu organizacji pozarządowych na stronie www.ngo.pl .

Czytaj więcej: 2007

Dodatkowe informacje