Do pobrania

Wzory dokumentów do pobrania przy ubieganiu się o zatrudnienie przy realizacji projektów:

1. Wzór oferty.

2. Oświadczenia:

- o niekaralności

- o zobowiązaniach wobec Urzędu Skarbowego

- o zobowiązaniach wobec ZUS

- o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

- dotyczące zamówień publicznych

- łączne o niekaralności i danych osobowych

- łączne do US i ZUS

3. Broszury

POROZMAWIAJMY O ZDROWIU PSYCHICZNYM - materiały edukacyjno-informacyjne dla młodzieży

4. Dokumenty stowarzyszenia 

- plan kont

- polityka rachunkowości

Dodatkowe informacje