Do pobrania

Wzory dokumentów do pobrania przy ubieganiu się o zatrudnienie przy realizacji projektów:

1. Wzór oferty.

2. Oświadczenia:

- o niekaralności

- o zobowiązaniach wobec Urzędu Skarbowego

- o zobowiązaniach wobec ZUS

- o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

- dotyczące zamówień publicznych

- łączne o niekaralności i danych osobowych

- łączne do US i ZUS

3. Broszury

POROZMAWIAJMY O ZDROWIU PSYCHICZNYM - materiały edukacyjno-informacyjne dla młodzieży

4. Dokumenty stowarzyszenia 

- plan kont

- polityka rachunkowości

Deklaracja członkowska

Dołącz  do nas - pobierz deklarację członkowską: Deklaracja

Sprawozdania

Pliki do pobrania:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Rachunek wyników

 

 

 

Bilans

 

 

 

 

Sprawozdanie merytoryczne

 

 

 

 

 

Sprawozdanie finansowe

 

 

 

 

 

Informacja dodatkowa

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Rachunek wyników

Bilans

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie finansowe

 

Informacja dodatkowa

Regulamin Komisji Rewizyjnej

Regulamin Komisji Rewizyjnej tutaj.

Dodatkowe informacje