Warsztaty o zdrowiu psychicznym

 

W okresie maj - grudzień 2012w ramach realizacji zadania Edukacja i promocja zdrowia publicznego: zwiększenie skuteczności edukacji i promocji zdrowia psychicznego, w mrągowskich szkołach odbędą się zajęcia pt.  „Poznać, zrozumieć…- warsztaty edukacyjno-informacyjne o zdrowiu psychicznym”; adresatami warsztatów będą uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych, Zespołu Szkół nr 2 oraz
Gimnazjum nr 1 przy OSiW OHP.

Celem warsztatów będzie przybliżenie młodzieży problematyki codziennego funkcjonowania  osób
z zaburzeniami psychicznymi, prezentacja form i placówek pomocy instytucjonalnej oraz nieprofesjonalnej  a także edukacja w zakresie dbałości o własne zdrowie psychiczne.

Wsparcie merytoryczne zajęć stanowi opracowana przez członków Stowarzyszenia Remedium, broszura
pt. Porozmawiajmy o zdrowiu psychicznym, do pobrania też w zakładce "Poradniki".

Projekt w 2012r. otrzymał dofinansowanie z Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Światowy Dzień Żywności

16 października 2012r. przypada Światowy Dzień Żywności

ogłoszony i obchodzony przez Światową Organizację Handlu

Hasło roku 2012: „Nie rzucaj mięsem… do kosza”

Światowy Dzień Żywności to specjalnie powołany dzień, w którym przypomina się o problemie głodu
i równoczesnego marnowania żywności - w tym roku podjęty jest temat marnowania przede wszystkim produktów pochodzenia mięsnego tj. mięsa i wędlin. W Europie marnuje się niemal ¼ produkowanego mięsa, tymczasem aż 13 % polskich domów nie stać na zaspokojenie potrzeb w zakresie tych produktów. Na świecie, co roku wyrzucamy 1/3 ilości produkowanej żywności nadającej się do spożycia. W typowym domu Europejczyka wyrzuca się do kosza 20-30% kupionego jedzenia, 2/3 nadawałoby się jeszcze do spożycia. W Polsce marnuje się blisko 9 mln ton żywności. Jesteśmy więc na 5 miejscu wśród państw marnotrawców w Unii Europejskiej!

Marnując żywność wpływamy na:

-tworzenie coraz więcej śmieci; Wyrzuca się więcej żywności niż opakowań.

- coraz gorszy klimat; Energochłonna produkcja żywności a tym bardziej jej marnowanie - przyśpiesza zmiany klimatyczne. Metan pochodzący z gnijącej żywności zagraża naszemu środowisku.

- straty wody; Marnowanie żywności – to marnowanie wody (kilogram wyrzuconej wołowiny oznacza zmarnowanie 5-10 ton wody użytej na jej wyprodukowanie).

- straty energii; Wytworzenie każdego bochenka chleba, torebki cukru czy kartonu napełnionego mlekiem oznacza konkretne ilości energii zużytej w procesie produkcyjnym. Wyrzucenie do śmietnika niepotrzebnej żywności to także marnotrawstwo potrzebnego nam prądu.

Stowarzyszenie Wielokierunkowej Pomocy Remedium z Mrągowa, które od 2008r. jest lokalnym koordynatorem i partnerem Banku Żywności w zakresie realizacji programu Unii Europejskiej PEAD – dożywianie najbiedniejszej ludności naszego miasta oraz w zakresie organizacji Przedświątecznych Zbiórek Żywności w lokalnych sklepach, z okazji obchodów Światowego Dnia Żywności ogłosiło konkurs dla dzieci i młodzieży pt. „Nie marnuj żywności, nie rzucaj mięsem… do kosza”.

Celem konkursu jest edukacja dzieci i młodzieży związana z budzeniem wśród uczestników świadomości w zakresie niemarnowania żywności. Udział w przedsięwzięciu ma wywołać wśród uczestników aktywne działania na rzecz racjonalnego wykorzystania żywności, kształtować postawy proekologiczne oraz rozwijać ich wyobraźnię plastyczną.

Zaplanowano konkurs na plakat promujący działania wokół haseł takich, jak: „Nie marnuj żywności”, „Nie rzucaj mięsem! … do kosza”, „Myśl ekologicznie: nie zaśmiecaj świata żywnością” oraz konkurs wiedzy - test na temat prawidłowego przechowywania i przetwarzania żywności, tworzenia racjonalnej listy zakupów. Termin konkursów 15 – 22.10.2012r.

Zwycięskie projekty zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Stowarzyszenia Remedium www.remedium.cba.pl w tygodniku Fakty Mazur oraz na stronie internetowej Banku Żywności
w Olsztynie www.bankizywności.olsztyn.pl Ponadto indywidualni zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe a wszyscy uczestnicy dyplomy za udział w konkursie.

Czytelników Faktów Mazur zapraszamy do odwiedzenia strony www.niemarnuje.pl oraz  http://smacznapyza.blogspot.com http://m.onet.pl/wiadomosci/kraj/slask,hrez9 i sprawdzenia zarówno swojej wiedzy z zakresu prawidłowego gospodarowania żywnością, jak też poznania sposobów przetwarzania i przechowywania artykułów spożywczych.

Sportowa Majówka

Sportowa Majówka pierwszy raz zagościła w Mrągowie. Przeczytaj więcej o tym niezwykłym przedsięwzięciu :)

Zatrudnimy do projektu

Stowarzyszenie Remedium ogłasza konkurs ofert dla wykonawców zadania z zakresu aktywizacji seniorów. Pobierz ogłoszenie 2/Rem./2013 aby poznać warunki składania ofert

Zatrudnimy specjalistów

W związku z realizacją zadania "Czas na ASy!- Aktywizacja Seniorów", Stowaryszenie Remedium poszukuje specjalistów do prowadzenia zajęć z osobami w wieku 60 lat i więcej. Szczegółowe informacje w ogłoszeniu nr 3/Rem./2013.

Więcej artykułów…

  1. Aktywny Senior
  2. Czas na ASy!

Dodatkowe informacje