OGŁOSZENIE NR 2/2009/UM/AL o KONKURSIE OFERT

 

organizacja pozarządowa:
Stowarzyszenie Wielokierunkowej Pomocy „Remedium”
z siedzibą w Mrągowie, ul. Warszawska 26
ogłasza konkurs ofert na wykonanie zadania

 

 

Lokalny system pomocy psychokorekcyjnej osobom dotkniętym problemem uzależnień w ramach zadania: Tworzenie systemu pomocy psychokorekcyjnej osobom dotkniętym problemem uzależnień dotowanego ze środków Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE NR 2/2009/UM/AL o KONKURSIE OFERT

OGŁOSZENIE NR 1/2009/BUM O KONKURSIE OFERT

organizacja pozarządowa:
Stowarzyszenie Wielokierunkowej Pomocy „Remedium”
z siedzibą w Mrągowie, ul. Warszawska 26
ogłasza konkurs ofert na wykonanie zadania
dotowanego ze środków Gminy Miasto Mrągowo na realizację zadania publicznego pt.” Wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym poprze z organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz organizacje imprez profilaktycznych”.

 

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE NR 1/2009/BUM O KONKURSIE OFERT

OGŁOSZENIE NR 1/2010/BUM o KONKURSIE OFERT

organizacja pozarządowa
Stowarzyszenie Wielokierunkowej Pomocy „Remedium”
z siedzibą w Mrągowie, ul. Kościelna 2
ogłasza konkurs ofert na wykonanie zadania


pn. Profilaktyka pierwszorzędowa i drugorzędowa wśród dzieci
i młodzieży na terenie miasta Mrągowa: Alternatywa dla krawężnika.

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE NR 1/2010/BUM o KONKURSIE OFERT

Światowy Dzień Żywności - konkurs wiedzy

Stowarzyszenie Wielokierunkowej Pomocy Remedium z Mrągowa, które od 2008r. jest lokalnym koordynatorem i partnerem Banku Żywności w zakresie realizacji programu Unii Europejskiej PEAD – dożywianie najbiedniejszej ludności naszego miasta oraz w zakresie organizacji Przedświątecznych Zbiórek Żywności w lokalnych sklepach, z okazji obchodów Światowego Dnia Żywności ogłosiło konkurs wiedzy dla dzieci i młodzieży nt. „Nie marnuj żywności, nie rzucaj mięsem… do kosza”. Regulamin konkursu pobierz tutaj.

Światowy Dzień Żywności - konkurs plastyczny

Stowarzyszenie Wielokierunkowej Pomocy Remedium z Mrągowa, które od 2008r. jest lokalnym koordynatorem i partnerem Banku Żywności w zakresie realizacji programu Unii Europejskiej PEAD – dożywianie najbiedniejszej ludności naszego miasta oraz w zakresie organizacji Przedświątecznych Zbiórek Żywności w lokalnych sklepach, z okazji obchodów Światowego Dnia Żywnościogłosiłokonkurs plastyczny na plakat pt. „Nie marnuj żywności, nie rzucaj mięsem… do kosza”. Regulamin konkursu dostępny tutaj.

Dodatkowe informacje