PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU PLASTYCZNEGO

dla dzieci i młodzieży „Jestem asertywny: nie palę, nie piję, nie biorę, nie biję!”

 

Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wielokierunkowej Pomocy „Remedium” w Mrągowie.

 

Czytaj więcej: PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU PLASTYCZNEGO

OGŁOSZENIE NR 5/2009/UW/ZP o KONKURSIE OFERT

 

organizacja pozarządowa:
Stowarzyszenie Wielokierunkowej Pomocy „Remedium”
z siedzibą w Mrągowie, ul. Warszawska 26
ogłasza konkurs ofert na wykonanie zadania
pn. Wsparcie, terapia i poradnictwo: Nie stoję, nie czekam, pomagam! w ramach zadania: Tworzenie grup samopomocowych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zagrożonych wykluczeniem społecznym.. Projekt współfinansowany przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

 

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE NR 5/2009/UW/ZP o KONKURSIE OFERT

OGŁOSZENIE NR 4/2009/UW/LJ o KONKURSIE OFERT

 

organizacja pozarządowa:
Stowarzyszenie Wielokierunkowej Pomocy „Remedium”
z siedzibą w Mrągowie, ul. Warszawska 26
ogłasza konkurs ofert na wykonanie zadania
pn. Grupa samopomocowa - "Lepsze jutro" w ramach zadania Wsparcie specjalistyczne, poradnictwo i terapia rodzin dysfunkcyjnych, doświadczających przemocy i niewydolnych wychowawczo. Projekt współfinansowany przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

 

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE NR 4/2009/UW/LJ o KONKURSIE OFERT

OGŁOSZENIE NR 3/2009/UW/DDA o KONKURSIE OFERT

 

organizacja pozarządowa:
Stowarzyszenie Wielokierunkowej Pomocy „Remedium”
z siedzibą w Mrągowie, ul. Warszawska 26 ogłasza konkurs ofert na wykonanie zadania dotowanego ze środków Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania z zakresu spraw społecznych: Przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka oraz wsparcia rodzin w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w sytuacjach kryzysowych „Moi rodzice pili … Dorosłe Dzieci Alkoholików”

 

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE NR 3/2009/UW/DDA o KONKURSIE OFERT

Konkurs fotograficzny

Szanowni Państwo,
w roku 2009 na terenie naszego województwa Urząd Marszałkowski oraz Rada ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego organizują kolejne - XI Warmińsko – Mazurskie Dni Rodziny. Hasło wiodące tegorocznych obchodów brzmi: „Człowiek starszy we współczesnej rodzinie i społeczeństwie”.

Czytaj więcej: Konkurs fotograficzny

Dodatkowe informacje