Zaproszenie do udziału w zajęciach "Zawsze jest czas na ASy! - Aktywni Seniorzy"

Serdecznie zapraszamy osoby z Mrągowa w wieku 58+ do udziału w zajęciach aktywizujących realizowanych w okresie kwiecień-grudzień 2014 r. w ramach projektu „Zawsze jest czas na ASy!-Aktywni seniorzy”. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89-741-22-12 (Środowiskowy Dom Samopomocy w Mrągowie).

Dodatkowe informacje