OGŁOSZENIE NR 2/2014/U.Ma./AS O KONKURSIE OFERT

 


 

 Zakres zadania:

 

Działania z zakresu zdrowia w tym profilaktyki zdrowotnej, aktywizacji ruchowej 
i usprawniania wpływających na poprawę aktywności społecznej osób powyżej 58 roku życia

a)      Termin wykonania zadania: od 01.04.2014 r. do 31.12.2014 r.

b)      Miejsce wykonania zadania: MOPS/Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Mrągowie

 

                   I.            Moduł zajęć edukacyjnych:

 

1.      Edukacyjno-profilaktyczne wykłady z elementami dyskusji.

a)      Termin wykonania zadania: wrzesień-grudzień 2014 r.

b)      Miejsce wykonania zadania: Środowiskowy Dom Samopomocy, 
ul. Królewiecka 34, 11-700 Mrągowo

c)      Wymagania wobec wykonawcy:

-        Kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjno-profilaktycznych

-        Doświadczenie w realizacji takich lub podobnych działań

-        Złożenie oferty pisemnej (wg załącznika 1) w siedzibie Zamawiającego lub partnera-Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrągowie

d)     W ramach wykonania umowy wykonawca ma obowiązek:

-        przeprowadzić 10 godzin zajęć edukacyjno-profilaktycznych 
w zakresie tematyki dotyczącej procesów starzenia się człowieka

-        sporządzić dokumentację realizowanych zajęć

-        złożyć sprawozdanie końcowe z wykonania zadania Zlecającemu

-        zapewnić materiały specjalistyczne niezbędne do przeprowadzenia zajęć

 

Termin składnia ofert do dn. 01.04.2014 r. w siedzibie Stowarzyszenia lub partnera- Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrągowie, ul. Królewiecka 34. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, będzie powiadomiony telefoniczne i/lub mailowo 
o terminie i miejscu zwarcia umowy szczegółowe informacje:

tel.: 89 741 22 12 pn.-pt. w godz. 10:00-15:00  

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2.      Nauka korzystania z komputera i podstawowych programów TIK

 

a)      Termin wykonania zadania: kwiecień-czerwiec 2014 r.

wrzesień-grudzień 2014 r.

b)      Miejsce wykonania zadania: Środowiskowy Dom Samopomocy, 
ul. Królewiecka 34, 11-700 Mrągowo

c)      Wymagania wobec wykonawcy:

-        Kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu techniki informacji komputerowej

-        Doświadczenie w realizacji takich lub podobnych działań

-        Złożenie oferty pisemnej (wg załącznika 1) w siedzibie Zamawiającego lub partnera-Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrągowie

d)     W ramach wykonania umowy wykonawca ma obowiązek:

-        przeprowadzić 32 godzin zajęć edukacyjnych z zakresu techniki informacji komputerowej dotyczącej korzystania 
z komputera i podstawowych programów TIK

-        sporządzić dokumentację realizowanych zajęć

-        złożyć sprawozdanie końcowe z wykonania zadania Zlecającemu

-        zapewnić materiały specjalistyczne niezbędne do przeprowadzenia zajęć

 

Termin składnia ofert do dn. 01.04.2014 r. w siedzibie Stowarzyszenia lub partnera- Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrągowie, ul. Królewiecka 34. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, będzie powiadomiony telefoniczne i/lub mailowo 
o terminie i miejscu zwarcia umowy szczegółowe informacje:

tel.: 89 741 22 12 pn.-pt. w godz. 10:00-15:00  

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

3.      Warsztaty z zakresu umiejętności społecznych

a)      Termin wykonania zadania: sierpień-grudzień 2014 r.

b)      Miejsce wykonania zadania: Środowiskowy Dom Samopomocy, 
ul. Królewiecka 34, 11-700 Mrągowo

c)      Wymagania wobec wykonawcy:

-        Kwalifikacje do prowadzenia warsztatów z zakresu umiejętności społecznych (wykształcenie psychologiczne)

-        Doświadczenie w realizacji takich lub podobnych działań

-        Złożenie oferty pisemnej (wg załącznika 1) w siedzibie Zamawiającego lub partnera-Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrągowie

d)     W ramach wykonania umowy wykonawca ma obowiązek:

-        przeprowadzić 18 godzin zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności społecznych na temat rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze złością, dbania o własny wizerunek, konieczności ćwiczenia umysłu, umiejętności pracy w grupie, skuteczności działania w grupie, rozwiązywania konfliktów, zachęcania do współpracy, motywowania do aktywności

-        sporządzić dokumentację realizowanych zajęć

-        złożyć sprawozdanie końcowe z wykonania zadania Zlecającemu

-        zapewnić materiały specjalistyczne niezbędne do przeprowadzenia zajęć

 

Termin składnia ofert do dn. 01.04.2014 r. w siedzibie Stowarzyszenia lub partnera- Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrągowie, ul. Królewiecka 34. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, będzie powiadomiony telefoniczne i/lub mailowo 
o terminie i miejscu zwarcia umowy szczegółowe informacje:

tel.: 89 741 22 12 pn.-pt. w godz. 10:00-15:00  

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

4.      Warsztaty z zakresu stylu i pielęgnacji urody osób 58+.

a)      Termin wykonania zadania: sierpień - grudzień 2014 r.

b)      Miejsce wykonania zadania: Środowiskowy Dom Samopomocy, 
ul. Królewiecka 34, 11-700 Mrągowo

c)      Wymagania wobec wykonawcy:

-        Kwalifikacje do prowadzenia warsztatów z zakresu stylu 
i pielęgnacji urody osób 58+

-        Doświadczenie w realizacji takich lub podobnych działań

-        Złożenie oferty pisemnej (wg załącznika 1) w siedzibie Zamawiającego lub partnera-Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrągowie

d)     W ramach wykonania umowy wykonawca ma obowiązek:

-        przeprowadzić 32 godzin warsztatów z zakresu stylu 
i pielęgnacji urody osób 58+ w formie grupowych wykładów z prezentacją oraz grupowych i indywidualnych ćwiczeń praktycznych

-        sporządzić dokumentację realizowanych zajęć

-        złożyć sprawozdanie końcowe z wykonania zadania Zlecającemu

-        zapewnić materiały specjalistyczne niezbędne do przeprowadzenia zajęć

 

Termin składnia ofert do dn. 01.04.2014 r. w siedzibie Stowarzyszenia lub partnera- Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrągowie, ul. Królewiecka 34. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, będzie powiadomiony telefoniczne i/lub mailowo 
o terminie i miejscu zwarcia umowy szczegółowe informacje:

tel.: 89 741 22 12 pn.-pt. w godz. 10:00-15:00  

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

5.      Zajęcia plastyczne edukacyjno-aktywizujące.

a)      Termin wykonania zadania: wrzesień - grudzień 2014 r.

b)      Miejsce wykonania zadania: Środowiskowy Dom Samopomocy, 
ul. Królewiecka 34, 11-700 Mrągowo

c)      Wymagania wobec wykonawcy:

-        Kwalifikacje do prowadzenia zajęć plastycznych edukacyjno-aktywizujących

-        Doświadczenie w realizacji takich lub podobnych działań

-        Złożenie oferty pisemnej (wg załącznika 1) w siedzibie Zamawiającego lub partnera-Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrągowie

d)     W ramach wykonania umowy wykonawca ma obowiązek:

-        przeprowadzić 32 godzin zajęć plastycznych edukacyjno-aktywizujących w formie tworzenia prac plastycznych: malarstwo, grafika, kolaż, decoupage

-        przygotowanie wykonanych prac do wernisażu i przekazanie ich na bal charytatywny organizowany corocznie przez NGO 
z Mrągowa

-        sporządzić dokumentację realizowanych zajęć

-        złożyć sprawozdanie końcowe z wykonania zadania Zlecającemu

 

Termin składnia ofert do dn. 01.04.2014 r. w siedzibie Stowarzyszenia lub partnera- Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrągowie, ul. Królewiecka 34. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, będzie powiadomiony telefoniczne i/lub mailowo 
o terminie i miejscu zwarcia umowy szczegółowe informacje:

tel.: 89 741 22 12 pn.-pt. w godz. 10:00-15:00  

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

                II.            Moduł zajęć integracyjno-rekreacyjnych:

1.      Zajęcia ruchowe z elementami tańców towarzyskich.

a)      Termin wykonania zadania: kwiecień -czerwiec 2014 r.

wrzesień-październik 2014 r.

b)      Miejsce wykonania zadania: Środowiskowy Dom Samopomocy, 
ul. Królewiecka 34, 11-700 Mrągowo

c)      Wymagania wobec wykonawcy:

-        Kwalifikacje do prowadzenia zajęć ruchowych (pedagog 
z kwalifikacjami w zakresie rehabilitacji ruchowej)

-        Doświadczenie w realizacji takich lub podobnych działań

-        Złożenie oferty pisemnej (wg załącznika 1) w siedzibie Zamawiającego lub partnera-Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrągowie

d)     W ramach wykonania umowy wykonawca ma obowiązek:

-        przeprowadzić 30 godzin zajęć ruchowych z elementami tańców towarzyskich obejmujących m.in. nordic walking, gimnastykę

-        sporządzić dokumentację realizowanych zajęć

-        złożyć sprawozdanie końcowe z wykonania zadania Zlecającemu

-        zapewnić materiały specjalistyczne niezbędne do przeprowadzenia zajęć

 

Termin składnia ofert do dn. 01.04.2014 r. w siedzibie Stowarzyszenia lub partnera- Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrągowie, ul. Królewiecka 34. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, będzie powiadomiony telefoniczne i/lub mailowo 
o terminie i miejscu zwarcia umowy szczegółowe informacje:

tel.: 89 741 22 12 pn.-pt. w godz. 10:00-15:00  

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wzór oferty w PDF do pobrania

 

 

 

Dodatkowe informacje