OGŁOSZENIE NR 4/2009/UW/LJ o KONKURSIE OFERTZakres zadania:

1. Przeprowadzenie jednej edycji programu profilaktycznego NOE.

• Termin wykonania zadania: październik 2009r.
• Miejsce wykonania zadania:
- Zespół Szkół Rolniczych, Mrągowo ul. Olsztyńska
• W ramach wykonania umowy wykonawca ma obowiązek:
- przeprowadzić edycję powyższego programu we wskazanym przez Zlecającego środowisku beneficjentów
- dokonać ewaluacji zadania
- złożyć sprawozdanie końcowe z wykonania zadania Zlecającemu
- zapewnić materiały specjalistyczne niezbędne do realizacji programu
termin składnia ofert do dn. 30.09.2009 w siedzibie Stowarzyszenia lub partnera- Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrągowie, ul. Królewiecka 34
• oferent, którego oferta zostanie wybrana, będzie powiadomiony telefoniczne i/lub mailowo o terminie i miejscu zwarcia umowy
• szczegółowe informacje: tel. grzecznościowy 0-89 741 22 12 pn.-pt. w godz.10:00-15:00; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• wymagania wobec wykonawcy:
- kwalifikacje do prowadzenia programów profilaktycznych, w tym NOE
- doświadczenie w realizacji takich lub podobnych działań
- złożenie oferty pisemnej wg załącznika 1; w siedzibie Zamawiającego lub partnera-Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrągowie

2. Prowadzenie zajęć edukacyjnych i samopomocowej grupy wsparcia dla młodzieży znajdującej się w sytuacjach kryzysowych zawiązanych z problemami w rodzinie

Termin wykonania zadania: maj – grudzień 2009r.
• Miejsce wykonania zadania:
- świetlica przy parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej, Mrągowo, ul. Słoneczna 1
• W ramach wykonania umowy wykonawca ma obowiązek:
- przeprowadzić powyższe zajęcia we wskazanym przez Zlecającego środowisku beneficjentów
- dokonać ewaluacji zadania
- złożyć sprawozdanie końcowe z wykonania zadania Zlecającemu
- zapewnić materiały specjalistyczne niezbędne do realizacji programu
termin składnia ofert do dn. 30.04.2009 w siedzibie Stowarzyszenia lub partnera- Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrągowie
• oferent, którego oferta zostanie wybrana, będzie powiadomiony telefoniczne i/lub mailowo o terminie i miejscu zwarcia umowy
• szczegółowe informacje: tel. grzecznościowy 0-89 7412212 pn.-pt. w godz.10:00-15:00; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
wymagania wobec wykonawcy:
- kwalifikacje pedagogiczne, psychologiczne lub socjoterapeutyczne
- doświadczenie w realizacji takich lub podobnych działań
- złożenie oferty pisemnej wg załącznika 1; w siedzibie Zamawiającego lub partnera-Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrągowie

3. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla młodzieży

• Termin wykonania zadania: wrzesień – grudzień 2009r.
• Miejsce wykonania zadania:
- świetlica przy parafii pw Matki Bożej Saletyńskiej, Mrągowo, ul. Słoneczna 1
• W ramach wykonania umowy wykonawca ma obowiązek:
- prowadzić poradnictwo we wskazanym przez Zlecającego środowisku beneficjentów
- prowadzić ewidencję udzielanego poradnictwa
- dokonać ewaluacji zadania
- złożyć sprawozdanie końcowe z wykonania zadania Zlecającemu
- zapewnić materiały specjalistyczne niezbędne do realizacji programu
termin I składnia ofert do dn. 30.08.2009 w siedzibie Stowarzyszenia lub partnera- Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrągowie
• oferent, którego oferta zostanie wybrana, będzie powiadomiony telefoniczne i/lub mailowo o terminie i miejscu zwarcia umowy
• szczegółowe informacje: tel. grzecznościowy 0-89 7412212 pn.-pt. w godz.10:00-15:00; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
wymagania wobec wykonawcy:
- kwalifikacje do prowadzenia poradnictwa psychologicznego
- doświadczenie w realizacji takich lub podobnych działań
- złożenie oferty pisemnej wg załącznika 1; w siedzibie Zamawiającego lub partnera- Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrągowie

4. Prowadzenie warsztatów terapeutyczno - edukacyjnych dla młodzieży (muzyczne oraz plastyczne)

Termin wykonania zadania: wrzesień - grudzień 2009r.
• Miejsce wykonania zadania:
- świetlica przy parafii pw Matki Bożej Saletyńskiej, Mrągowo, ul. Słoneczna 1
• W ramach wykonania umowy wykonawca ma obowiązek:
- przeprowadzić powyższe warsztaty we wskazanym przez Zlecającego środowisku beneficjentów
- dokonać ewaluacji zadania
- złożyć sprawozdanie końcowe z wykonania zadania Zlecającemu
- zapewnić materiały specjalistyczne niezbędne do realizacji programu
termin składnia ofert do dn. 31.08.2009 w siedzibie Stowarzyszenia lub partnera- Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrągowie
• oferent, którego oferta zostanie wybrana, będzie powiadomiony telefoniczne i/lub mailowo o terminie i miejscu zwarcia umowy
• szczegółowe informacje: tel. grzecznościowy 0-89 741 22 12 pn. - pt. w godz.10:00-15:00; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
wymagania wobec wykonawcy:- kwalifikacje pedagogiczne oraz kierunkowe (plastyczne, muzyczne)
- doświadczenie w realizacji takich lub podobnych działań
- złożenie oferty pisemnej wg załącznika 1; w siedzibie Zamawiającego lub partnera- Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrągowie

Dodatkowe informacje