OGŁOSZENIE NR 3/2009/UW/DDA o KONKURSIE OFERTZakres zadania:

1. Prowadzenie poradnictwa indywidualnego dla osób dorosłych, będących dziećmi alkoholików.
• Termin wykonania zadania: maj – grudzień 2009r.
• Miejsce wykonania zadania:
Środowiskowy Dom Samopomocy w Mrągowie ul. Królewiecka 34
• W ramach wykonania umowy wykonawca ma obowiązek:
- prowadzić poradnictwo dla beneficjentów zgłaszających się bezpośrednio do wykonawcy
- dokonać ewaluacji zadania
- złożyć sprawozdanie końcowe z wykonania zadania Zlecającemu
- zapewnić materiały specjalistyczne niezbędne do realizacji programu
• termin składnia ofert do dn. 30.04.2009 w siedzibie Stowarzyszenia lub ŚDS
• oferent, którego oferta zostanie wybrana, będzie powiadomiony telefoniczne i/lub mailowo o terminie i miejscu zwarcia umowy
• szczegółowe informacje: tel. grzecznościowy 0-89 741 22 12 pn.-pt. w godz.10:00-15:00 oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
wymagania wobec wykonawcy:
- kwalifikacje do pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi
- doświadczenie w realizacji takich lub podobnych działań
- złożenie oferty pisemnej wg załącznika 1.; w siedzibie Zamawiającego lub partnera-Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrągowie

2. Prowadzenie grup wsparcia dla dorosłych dzieci alkoholików
• Termin wykonania zadania: maj – grudzień 2009r.
• Miejsce wykonania zadania:
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Mrągowie, ul. Królewiecka 34
• W ramach wykonania umowy wykonawca ma obowiązek:
- prowadzić zajęcia z beneficjentami w grupach wsparcia
-dokonać ewaluacji zadania
- złożyć sprawozdanie końcowe z wykonania zadania Zlecającemu
- zapewnić materiały specjalistyczne niezbędne do realizacji programu
• termin składnia ofert do dn. 30.04.2009 w siedzibie Stowarzyszenia,
• oferent, którego oferta zostanie wybrana, będzie powiadomiony telefoniczne i/lub mailowo o terminie i miejscu zwarcia umowy
• szczegółowe informacje: tel. grzecznościowy 0-89 741 22 12 pn. - pt. w godz.10:00-15:00 oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
wymagania wobec wykonawcy:
- kwalifikacje do prowadzenia pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi
- doświadczenie w realizacji takich lub podobnych działań
- złożenie oferty pisemnej wg załącznika 1.; w siedzibie Zamawiającego lub partnera-Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrągowie
• szczegółowe informacje: tel. grzecznościowy 0-89 741 22 12 pn. - pt. w godz.10:00-15:00; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
wymagania wobec wykonawcy:
- kwalifikacje do prowadzenia programów profilaktycznych
- doświadczenie w realizacji takich lub podobnych działań
- złożenie oferty pisemnej wg załącznika 1.; w siedzibie Zamawiającego lub partnera- Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrągowie


 

 

Załącznik 1 do ogłoszenia
NR 3/2009/UW/DDA
o KONKURSIE OFERTWzór oferty na wykonanie zadania:
Przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka oraz wsparcia rodzin w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w sytuacjach kryzysowych „Moi rodzice pili … Dorosłe Dzieci Alkoholików”

Oferta

 

……………………….
…………………..........

 

dane osobowe i adresowe oferenta
data i miejscowość


Zarząd Stowarzyszenia
Wielokierunkowej Pomocy „Remedium”
w MrągowieW odpowiedzi na ogłoszenie NR 3/2009/UW/DDA o konkursie ofert na wykonanie zadania: Przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka oraz wsparcia rodzin w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w sytuacjach kryzysowych „Moi rodzice pili …Dorosłe Dzieci Alkoholików” składam ofertę w zakresie ……………………………………………………………..
Obecnie pracuję w …………………………………………….(jako) ……………………………………………………………………………….
Moje doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu to……………………………………………………………………………..
W ramach wynagrodzenia zapewnię niezbędne materiały i/lub narzędzia specjalistyczne.
Proponuję wynagrodzenie ……………………………… brutto za jedna godzinę pracy.


 

Podpis


Załączniki:
1. CV
2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje.
3. Kserokopia dowodu osobistego.
4. Oświadczenie dotyczące zamówień publicznych.
5. Oświadczenia dotyczące realizacji zobowiązań ubezpieczeniowych wobec ZUS.
6. Oświadczenia dotyczące realizacji zobowiązania podatkowo-skarbowych wobec Urzędu Skarbowego.
7. Oświadczenie o niekaralności.
8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji zadania, zgodnie z art. 23 i 24 ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Uwaga:
Oferta powinna być zredagowana w formie pisemnej, w języku polskim, w sposób czytelny i trwały, podpisana przez Oferenta. Załączniki powinny być złożone w formie j/w.

Pliki do pobrania:

Dodatkowe informacje