OGŁOSZENIE NR 2/2009/UM/AL o KONKURSIE OFERTZakres zadania:

1. Poradnictwo specjalistyczne: prawnik, psycholog, terapeuta uzależnień


Termin wykonania zadania: maj – grudzień 2009r.
• Miejsce wykonania zadania:
- ŚDS, Mrągowo, ul. Królewiecka 34, GOPS Sorkwity ul. Olsztyńska
• W ramach wykonania umowy wykonawca ma obowiązek:
- prowadzić poradnictwo specjalistyczne prawne/psychologiczne/w zakresie uzależnień
- prowadzić ewidencję świadczonego poradnictwa
- dokonać ewaluacji zadania
- złożyć sprawozdanie końcowe z wykonania zadania Zlecającemu
- zapewnić materiały specjalistyczne niezbędne do realizacji programu
• termin składnia ofert do dn. 30.04.2009 w siedzibie Stowarzyszenia lub partnera ŚDS ul. Królewiecka 34 I piętro
• oferent, którego oferta zostanie wybrana, będzie powiadomiony telefoniczne i/lub mailowo o terminie i miejscu zwarcia umowy
• szczegółowe informacje: tel. grzecznościowy 0-89 741 22 12 pn.-pt. w godz.10:00-15:00; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
wymagania wobec wykonawcy:
- kwalifikacje prawnicze/psychologiczne/w zakresie terapii uzależnień
- doświadczenie w realizacji takich lub podobnych działań
- złożenie oferty pisemnej wg załącznika 1; w siedzibie Zamawiającego lub partnera-Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrągowie

2. Spotkania grupy wsparcia dla osób dotkniętych problemem uzależnień w rodzinie

Termin wykonania zadania: maj – grudzień 2009r.
• Miejsce wykonania zadania:
- GOPS Sorkwity, ul. Olsztyńska
• W ramach wykonania umowy wykonawca ma obowiązek:
- prowadzić zajęcia grupy wsparcia dla osób z problemem uzależnień
- prowadzić dokumentację zajęć: ewidencję uczestników, ramowy program pracy
- dokonać ewaluacji zadania
- złożyć sprawozdanie końcowe z wykonania zadania Zlecającemu
- zapewnić materiały specjalistyczne niezbędne do realizacji programu
• termin składnia ofert do dn. 30.04.2009 w siedzibie Stowarzyszenia lub partnera ŚDS ul. Królewiecka 34 I piętro
• oferent, którego oferta zostanie wybrana, będzie powiadomiony telefoniczne i/lub mailowo o terminie i miejscu zwarcia umowy
• szczegółowe informacje: tel. grzecznościowy 0-89 741 22 12 pn.-pt. w godz.10:00-15:00; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• wymagania wobec wykonawcy:
- kwalifikacje pedagogiczne/psychologiczne/w zakresie terapii uzależnień
- doświadczenie w realizacji takich lub podobnych działań
- złożenie oferty pisemnej wg załącznika 1; w siedzibie Zamawiającego lub partnera-Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrągowie

3- Zajęcia edukacyjne dla osób uzależnionych i ich rodzin.

• Termin wykonania zadania: sierpień –czerwiec 2009r.
• Miejsce wykonania zadania:
- Środowiskowy Dom Samopomocy, Mrągowo ul. Królewiecka 34
• W ramach wykonania umowy wykonawca ma obowiązek:
- prowadzić zajęcia grupy psychoedukacyjnej dla osób z problemem uzależnień
- prowadzić dokumentację zajęć: ewidencję uczestników, ramowy program pracy
- dokonać ewaluacji zadania
- złożyć sprawozdanie końcowe z wykonania zadania Zlecającemu
- zapewnić materiały specjalistyczne niezbędne do realizacji programu
• termin I składnia ofert do dn. 30.04.2009 w siedzibie Stowarzyszenia, termin II do dn. 31.07.2009r.
• oferent, którego oferta zostanie wybrana, będzie powiadomiony telefoniczne i/lub mailowo o terminie i miejscu zwarcia umowy
• szczegółowe informacje: tel. grzecznościowy 0-89 741 22 12 pn. - pt. w godz.10:00-15:00; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• wymagania wobec wykonawcy:
- kwalifikacje do prowadzenia terapii uzależnień
- doświadczenie w realizacji takich lub podobnych działań
- złożenie oferty pisemnej wg załącznika 1; w siedzibie Zamawiającego lub partnera- Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrągowie

Załącznik 1 do ogłoszenia
NR 2/2009/UM/AL
o KONKURSIE OFERTWzór oferty na wykonanie zadania:
Lokalny system pomocy psychokorekcyjnej osobom dotkniętym problemem uzależnień w ramach zadania: Tworzenie systemu pomocy psychokorekcyjnej osobom dotkniętym problemem uzależnień

Oferta


……………………….
………………………
dane osobowe i adresowe oferenta

 

 

 

data i miejscowość……………………………..

dane ZamawiającegoW odpowiedzi na ogłoszenie NR 1/2009/BUM o konkursie ofert na wykonanie zadania: Lokalny system pomocy psychokorekcyjnej osobom dotkniętym problemem uzależnień w ramach zadania: Tworzenie systemu pomocy psychokorekcyjnej osobom dotkniętym problemem uzależnień składam ofertę w zakresie ………………………………………
Obecnie pracuję w …………………………….(jako) ……………………………………………………………………………….
Moje doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu to……………………………………………………………………………..
W ramach wynagrodzenia zapewnię niezbędne materiały i/lub narzędzia specjalistyczne.
Proponuję wynagrodzenie ……………………………… brutto za……………………………………………………………………………..


PodpisZałączniki:
1. CV
2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje.
3. Kserokopia dowodu osobistego.
4. Oświadczenie dotyczące zamówień publicznych.
5. Oświadczenia dotyczące realizacji zobowiązań ubezpieczeniowych wobec ZUS.
6. Oświadczenia dotyczące realizacji zobowiązania podatkowo-skarbowych wobec Urzędu Skarbowego.
7. Oświadczenie o niekaralności.
8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych n potrzeby realizacji zadania, zgodnie z art. 23 i 24 ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Uwaga:
Oferta powinna być zredagowana w formie pisemnej, w języku polskim, w sposób czytelny i trwały, podpisana przez Oferenta. Załączniki powinny być złożone w formie j/w.

Pliki do pobrania:

Dodatkowe informacje