OGŁOSZENIE NR 1/2009/BUM O KONKURSIE OFERTDziałania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zakres zadania:
1. Przeprowadzenie dwóch edycji programu profilaktycznego NOE.
• Termin wykonania zadania: kwiecień – maj 2009r.
• Miejsce wykonania zadania:
- Gimnazjum Nr 1 przy Os i W OHP, Mrągowo ul. Przemysłowa 11
- Zespół Oświatowo – Sportowy „BAZA MRĄGOWO”, Mrągowo
ul. Nadbrzeżna 13
• W ramach wykonania umowy wykonawca ma obowiązek:
- przeprowadzić dwie edycje powyższego programu we wskazanych przez Zlecającego środowiskach beneficjentów
- dokonać ewaluacji zadania
- złożyć sprawozdanie końcowe z wykonania zadania Zlecającemu
- zapewnić materiały specjalistyczne niezbędne do realizacji programu
• termin składnia ofert do dn. 31.03.2009 w siedzibie Stowarzyszenia,
• oferent, którego oferta zostanie wybrana, będzie powiadomiony telefoniczne i/lub mailowo o terminie i miejscu zwarcia umowy
• szczegółowe informacje: tel. grzecznościowy 0-89 741 22 12 pn.-pt. w godz.10:00-15:00; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
wymagania wobec wykonawcy:
- kwalifikacje do prowadzenia programów profilaktycznych, w tym NOE
- doświadczenie w realizacji takich lub podobnych działań
- złożenie oferty pisemnej wg załącznika 1.; w siedzibie Zamawiającego lub partnera-Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrągowie

2. Przeprowadzenie programu profilaktycznego dla rodziców „Czynniki chroniące, czynniki ryzyka” – jedna edycja.
• Termin wykonania zadania: kwiecień – maj 2009r.
• Miejsce wykonania zadania:
- Zespół Oświatowo – Sportowy „BAZA MRĄGOWO”, Mrągowo
ul. Nadbrzeżna 13
• W ramach wykonania umowy wykonawca ma obowiązek:
- przeprowadzić powyższy program we wskazanym przez Zlecającego środowisku beneficjentów
- dokonać ewaluacji zadania
- złożyć sprawozdanie końcowe z wykonania zadania Zlecającemu
- zapewnić materiały specjalistyczne niezbędne do realizacji programu
• termin składnia ofert do dn. 31.03.2007 w siedzibie Stowarzyszenia,
• oferent, którego oferta zostanie wybrana, będzie powiadomiony telefoniczne i/lub mailowo o terminie i miejscu zwarcia umowy
• szczegółowe informacje: tel. grzecznościowy 0-89 741 22 12 pn. - pt. w godz.10:00-15:00; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
wymagania wobec wykonawcy:
- kwalifikacje do prowadzenia programów profilaktycznych
- doświadczenie w realizacji takich lub podobnych działań
- złożenie oferty pisemnej wg załącznika 1.; w siedzibie Zamawiającego lub partnera-Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrągowie

3. Przeprowadzenie programu edukacyjno - profilaktycznego dla rodziców „Szkoła dla rodziców i wychowawców” – dwie edycje.
• Termin wykonania zadania: kwiecień–czerwiec 2009r. i wrzesień–listopad 2009r.
• Miejsce wykonania zadania:
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Mrągowie,
Mrągowo ul. Królewiecka 34
• W ramach wykonania umowy wykonawca ma obowiązek:
- przeprowadzić powyższy program we wskazanych przez Zlecającego środowiskach beneficjentów
- dokonać ewaluacji zadania
- złożyć sprawozdanie końcowe z wykonania zadania Zlecającemu
- zapewnić materiały specjalistyczne niezbędne do realizacji programu
• termin I składnia ofert do dn. 31.03.2009 w siedzibie Stowarzyszenia, termin II do dn. 31.08.2009r.
• oferent, którego oferta zostanie wybrana, będzie powiadomiony telefoniczne i/lub mailowo o terminie i miejscu zwarcia umowy
• szczegółowe informacje: tel. grzecznościowy 0-89 741 22 12 pn. - pt. w godz.10:00-15:00; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
wymagania wobec wykonawcy:
- kwalifikacje do prowadzenia programów profilaktycznych
- doświadczenie w realizacji takich lub podobnych działań
- złożenie oferty pisemnej wg załącznika 1.; w siedzibie Zamawiającego lub partnera- Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrągowie

4. Przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla młodzieży „Prawidłowe odżywianie a używki” – dwie edycje
• Termin wykonania zadania: październik - listopad 2009r.
• Miejsce wykonania zadania:
- Gimnazjum Nr 1 przy Os i W OHP, Mrągowo ul. Przemysłowa 11
- Zespół Oświatowo – Sportowy „BAZA MRĄGOWO”, Mrągowo
ul. Nadbrzeżna 13
• W ramach wykonania umowy wykonawca ma obowiązek:
- przeprowadzić powyższe warsztaty we wskazanym przez Zlecającego środowisku beneficjentów
- dokonać ewaluacji zadania
- złożyć sprawozdanie końcowe z wykonania zadania Zlecającemu
- zapewnić materiały specjalistyczne niezbędne do realizacji programu
• termin składnia ofert do dn. 31.03.2007 w siedzibie Stowarzyszenia,
• oferent, którego oferta zostanie wybrana, będzie powiadomiony telefoniczne i/lub mailowo o terminie i miejscu zwarcia umowy
• szczegółowe informacje: tel. grzecznościowy 0-89 741 22 12 pn. - pt. w godz.10:00-15:00; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
wymagania wobec wykonawcy:
- doświadczenie w realizacji takich lub podobnych działań
- złożenie oferty pisemnej wg załącznika 1.; w siedzibie Zamawiającego lub partnera- Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrągowie
 

Załącznik 1 do ogłoszenia
NR 1/2009/BUM
o KONKURSIE OFERTWzór oferty na wykonanie zadania:
Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w zakresie: ………………………………………………..


[center]Oferta[/center]………………………. ………………………
dane osobowe i adresowe oferenta data i miejscowość

……………………………..
dane Zamawiającego

W odpowiedzi na ogłoszenie NR 1/2009/BUM o konkursie ofert na wykonanie zadania: Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie składam ofertę w zakresie ………………………………………
Obecnie pracuję w …………………………….(jako) ……………………………………………………………………………….
Moje doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu to……………………………………………………………………………..
W ramach wynagrodzenia zapewnię niezbędne materiały i/lub narzędzia specjalistyczne.
Proponuję wynagrodzenie ……………………………… brutto za……………………………………………………………………………..Podpis

Załączniki:
1. CV
2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje.
3. Kserokopia dowodu osobistego.
4. Oświadczenie dotyczące zamówień publicznych.
5. Oświadczenia dotyczące realizacji zobowiązań ubezpieczeniowych wobec ZUS.
6. Oświadczenia dotyczące realizacji zobowiązania podatkowo-skarbowych wobec Urzędu Skarbowego.
7. Oświadczenie o niekaralności.
8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych n potrzeby realizacji zadania, zgodnie z art. 23 i 24 ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Uwaga:
Oferta powinna być zredagowana w formie pisemnej, w języku polskim, w sposób czytelny i trwały, podpisana przez Oferenta. Załączniki powinny być złożone w formie j/w.

Pliki do pobrania:

Dodatkowe informacje