OGŁOSZENIE NR 1/2010/BUM o KONKURSIE OFERT

 

 

Projekt współfinansowany przez Burmistrza Miasta Mrągowo.

Cel zadania
• kształtowanie postaw sprzyjających życiu bez alkoholu, środków odurzających i przemocy
• rozwijanie zainteresowań dzieci oraz kształtowanie umiejętności efektywnegoi pożytecznego wykorzystania wolnego czasu
• poprawa społecznego funkcjonowania dzieci z rodzin wielodzietnych i z problemem alkoholowym
• uzyskanie przez dzieci i młodzież podstawowych wiadomości o uzależnieniu od alkoholu, współuzależnieniu, funkcjonowaniu dzieci żyjących w rodzinach z problemem alkoholowym, czynnikach predysponujących do sięgania po alkohol, na temat skutków używania alkoholu i środków odurzających oraz rodzajach pomocy jaką można uzyskać na terenie naszego regionu i motywacji do korzystania z tej pomocy.

Zakres zadania:

1. Realizacja dwóch edycji programu edukacyjno-profilaktycznego pn. „Alternatywa dla krawężnika”. Każda edycja programu to 20 godz. zajęć przeznaczonych dla 20 dzieci prowadzonych jeden raz w tygodniu przez dwie godziny.

• w ramach wykonania umowy realizator ma obowiązek:

- przygotować program zajęć
- przeprowadzić dwie edycje powyższego programu we wskazanym przez Zlecającego środowisku beneficjentów
- dokonać ewaluacji zadania
- złożyć sprawozdanie końcowe z wykonania zadania Zlecającemu
- zapewnić materiały specjalistyczne niezbędne do realizacji programu

• wymagania wobec wykonawcy:
- kwalifikacje do prowadzenia programów edukacyjnych, profilaktycznych
lub terapeutycznych
- doświadczenie w realizacji takich lub podobnych działań
- złożenie oferty pisemnej wg załącznika; w siedzibie Zamawiającego lub partnera-Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrągowie

2. Dwa dwugodzinne warsztaty dla dzieci i młodzieży „Prawidłowe odżywianie a używki - wpływ na organizm młodego człowieka”. Cele zajęć to przedstawienie młodzieży szkolnej negatywnego wpływu używek przy jednoczesnym niewłaściwym odżywianiu się na późniejsze problemy zdrowotne oraz budowanie wśród uczniów świadomości na temat roli prawidłowego żywienia w perspektywie stosowania używek i skutków ich używania.


• w ramach wykonania umowy realizator ma obowiązek:
- przygotować scenariusz zajęć
- przeprowadzić dwa cykle powyższego programu we wskazanym przez Zlecającego środowisku beneficjentów
- dokonać ewaluacji zadania
- złożyć sprawozdanie końcowe z wykonania zadania Zlecającemu
- zapewnić materiały specjalistyczne niezbędne do realizacji programu

• wymagania wobec wykonawcy:
- przygotowanie zawodowe z zakresu nauk o żywieniu, higienie zdrowia
lub pokrewne
- doświadczenie w realizacji takich lub podobnych działań
- złożenie oferty pisemnej wg załącznika; w siedzibie Zamawiającego lub partnera-Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrągowie


3. Realizacja sześciu godzin propedeutycznych zajęć żeglarskich dla 10 osobowej grupy dzieci i 10 osobowej grupy młodzieży – uczestników programu „Alternatywa dla krawężnika”

• w ramach wykonania umowy realizator ma obowiązek:
- przygotować scenariusz zajęć
- przeprowadzić dwa cykle trzygodzinne zajęć żeglarskich we wskazanym
przez Zlecającego środowisku beneficjentów
- dokonać ewaluacji zadania
- złożyć sprawozdanie końcowe z wykonania zadania Zlecającemu
- zapewnić materiały specjalistyczne niezbędne do realizacji programu

• wymagania wobec wykonawcy:
- przygotowanie zawodowe z zakresu wychowania fizycznego, uprawnienia instruktora lub trenera żeglarstwa
- doświadczenie w realizacji takich lub podobnych działań
- złożenie oferty pisemnej wg załącznika; w siedzibie Zamawiającego lub partnera-Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrągowie


4. Trening zachowań asertywnych dwa cykle po cztery godz. zajęć z psychologiem dla 10 osobowej grupy dzieci i 10 osobowej grupy młodzieży.

• w ramach wykonania umowy realizator ma obowiązek:
- przygotować scenariusz zajęć
- przeprowadzić dwie edycje zajęć warsztatowych we wskazanym przez Zlecającego środowisku beneficjentów
- dokonać ewaluacji zadania
- złożyć sprawozdanie końcowe z wykonania zadania Zlecającemu
- zapewnić materiały specjalistyczne niezbędne do realizacji programu

• wymagania wobec wykonawcy:
- wykształcenie psychologiczne
- doświadczenie w realizacji takich lub podobnych działań
- złożenie oferty pisemnej wg załącznika; w siedzibie Zamawiającego lub partnera-Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrągowie

Warunki składania ofert:
- termin składnia ofert do dn. 30.03.2010 w siedzibie Stowarzyszenia
lub partnera- Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrągowie, ul. Królewiecka 34
- oferent, którego oferta zostanie wybrana, będzie powiadomiony telefoniczne i/lub mailowo o terminie i miejscu zwarcia umowy
- szczegółowe informacje: tel. grzecznościowy 89 741 22 12 pn.-pt.
w godz.10:00-15:00; 0 602 32 83 23 (po 18-tej); Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wzór oferty oraz załączniki nr 4-7 do oferty, w formacie do pobrania, poniżej.


Pliki do pobrania:

Dodatkowe informacje