Aktualna oferta wsparcia

 

 

 

W okresie kwiecień – wrzesień 2012 r.w ramach zadania „Pomoc rodzinie dotkniętej kryzysem” organizujemy indywidualne poradnictwo dla osób z rodzin doświadczających przemocy oraz zajęcia edukacyjno – profilaktyczne z tego zakres. Więcej ...

 


Dodatkowe informacje