Zatrudnimy specjalistów

W związku z realizacją zadania "Czas na ASy!- Aktywizacja Seniorów", Stowaryszenie Remedium poszukuje specjalistów do prowadzenia zajęć z osobami w wieku 60 lat i więcej. Szczegółowe informacje w ogłoszeniu nr 3/Rem./2013.

Dodatkowe informacje